Förtöjningar

posted in: Hamnkommittén | 0

Till dig som är båtansvarig: Se över dina förtöjningar och se till att de överensstämmer med bifogad bild! Alla båtens fyra förtöjningar skall vara godkända. Åtgärda eventuella felaktigheter före 15 juni 2015. Fendra även av båten enligt hamnföreskrifterna (finns på … Continued

Ny sajt på G!

posted in: HBK-Webben | 2

Kära HBK’are, vad tycker ni? En ny sajt med nya möjligheter! Det här ska bli riktigt kul! 🙂