Idskärs värdar 2022

Paula Bertolone-Thunberg 070-2635522 -Ansvarig värd

Angelica Skifferberg 070-1490983 -Värd

Jonas Kristiansson 070-915 11 44 -Värd

Gustaf Kilander 070-494 10 91 -VärdVid bokning och frågor kontaktas alltid Paula i första hand 🙂