Vår klubbholme heter Idskär och är belägen ca 11 distansminuter från Långholmen på Ekerö Kyrkfjärd, norr om Kanan och före Bockholmssund (Latitud N 59 16, Longitud O 17 44).

Idskärs historia
Klubben har haft flera sommarhamnar under årens lopp. Redan 1925 hyrde man tillsammans med Västermalms och Rörstrands båtklubbar Lindö Udd och Essens Hage, beläget på Lovön vid inloppet till Tappström. Av Texaco fick klubben som lån, sedemera gåva, en liten stuga som ställdes upp på Lindö Udd. År 1930 lämnade man Lindö Udd.

Under åren 1933 – 1946 hyrde klubben Askholmen, belägen nord Grinda, men på grund av ägarbyte fick vi lämna ön. Idskär, f d Gubbholmen, köptes för 5 000 kronor. Stugan flyttades från Lindö Udd till Idskär och användes i många år som vaktmästarstuga. Man byggde bryggor och ett klubbhus uppfördes, som invigdes den 13 september 1936. Gasolbelysning installerades 1965. Elbelysning fick man 1975 sedan elkabel dragits till ön. Bastu byggdes 1982 och en ny vaktmästarstuga 1985.

Idskär