Medlemskap i Heleneborgs båtklubb kan sökas antingen som ordinarie, junior-, familje- eller stödjande medlem. Båtägande medlem såväl som medlem med utkvitterad nyckel ska ha av styrelsen godkänd nautisk kompetens (lägst förarintyg). Förarbeviskurser hålls som regel i klubbhuset under hösten.

Klubben har väldigt få platser för båtar under 7,5 meters l.ö.a. varför det är troligt att plats för dylik båt erhålles snabbare i annan klubb. Båten ska vara däckad, försedd med vindruta och kapell. Kötiden för erhållande av båtplats är f.n. från ett år och uppåt beroende på båttyp/storlek. Plats tilldelas ej innan båten specificerats i ansökan.

Är du intresserad av båtplats och medlemskap i Heleneborgs Båtklubb så kan du, efter att du har läst igenom Stadgar och Hamnföreskrifter fylla i formuläret för medlemsansökan.

Är du redan medlem och vill ansöka om båtplats eller båtbyte använder även du blanketten för ansökan om båtplats.

När du deltagit vid ett introduktionsmöte samt betalat dig efter mötet debiterade avgifter är du medlem i klubben. Som medlem med nautisk kompetens kommer du kunna kvittera ut klubbnyckel (gäller ej stödjande). Tackar du nej till båtplats, när klubben erbjuder dig, är kötiden förverkad. Se även dokumentet om avgifter till klubben.