Förtöjningar

posted in: Hamnkommittén | 0

Till dig som är båtansvarig:
Se över dina förtöjningar och se till att de överensstämmer med bifogad bild!
Alla båtens fyra förtöjningar skall vara godkända.
Åtgärda eventuella felaktigheter före 15 juni 2015.
Fendra även av båten enligt hamnföreskrifterna (finns på följande länk)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGVsZW5lYm9yZ3Muc2V8cHVibGlrfGd4OjM1NDM2NDQ0N2M4NTQ5ZDc

Båtsportsliga hälsningar,
HBKs hamnkommitté