Inträdesansökan till HBK

Heleneborgs Båtklubb, bildad 15 augusti 1919, med hemort i Stockholm, har till ändamål att som en allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Vi medlemmar arbetar tillsammans för att skapa en så bra klubbmiljö som möjligt, vilket innebär att alla hjälper till. Därmed kan vi hålla avgifter och kostnader nere.

Medlemmar i HBK förväntas deltaga i arbetsplikt. Har du båtplats i klubben tillkommer även vakttjänst.

Vi värnar om miljön och verkar för bevarandet av en genuin båttradition.


[ninja_form id=2]